امنیت وردپرس


4 Articles
مخفی کردن نام کاربری در وردپرس (دوره اموزش امنیت وردپرس – جلسه 3)
دوره آموزش امنیت سایت های وردپرسی – افزایش امنیت از طریق فایل کانفیگ
دوره آموزش امنیت سایت های وردپرسی – تغییر مکان فایل کانفیگ و اینکد کردن آن